ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κ.Α.Π.Η

Με παροχή υπηρεσιών
στο πλαίσιο του Προγράμματος
"Βοήθεια στο Σπίτι"

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου ΠαιανίαςΗ Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας, μέσα από μια σειρά δράσεων &  υπηρεσιών, έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση ποσοτικών & ποιοτικών προβλημάτων που  αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης & στη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων ζωής για το  σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.


  


Μερικές από τις Υπηρεσίες μας

Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παιανίας είναι Δομή χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" με την Αρ.Πρωτ. 3970/3-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα στους κατοίκους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου στην υποστήριξή τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παιανίας, ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 244/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έτος 2017 εντάχθηκε στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" με την Αρ.Πρωτ. 5208/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του δήμου που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίως τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής & καθαριότητας και συμβουλευτική υποστήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό.
Συμβουλευτική Κοινωνική Στήριξη

H υπηρεσία υποδέχεται τα αιτήματα όλων  των κατοίκων του Δήμου και πραγματοποιεί ατομική  και οικογενειακή συμβουλευτική σε άτομα που εκφράζουν σχετικό αίτημα με δική τους πρωτοβουλία,  διεκπεραιώνει κοινωνικά και αστικά ζητήματα άπορων, οικονομικά  θέματα αδύναμων αλλά και οικογενειών που επιθυμούν υπηρεσίες συμβουλευτικής. Επίσης  διεκπεραιώνει, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους κατοίκους του Δήμου για τοπικά θέματα κοινωνικού χαρακτήρα.Βοήθεια στο Σπίτι

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 Μήνυμα Δημάρχου

Η δύσκολη οικονομική περίοδος που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, μας έκανε να είμαστε δίπλα σε κάθε ένα από εμάς που βρίσκεται σε ανάγκη. Η αλληλεγγύη έναντι του συμπολίτη μας είναι ίσως το μοναδικό μέσο για να στηρίξουμε όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να σταθεί αρωγός σε κάθε πολίτη και σε κάθε ανάγκη που προκύπτει, στα παιδιά, στις μητέρες, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους εφήβους, στους ανέργους, στην οικογένεια που βρίσκεται σε κρίση.

Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παιανίας. Μέλημα όλων μας είναι η έμπρακτη βοήθεια των ευάλωτων ατόμων και ομάδων καθώς η οικονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις!

Οι κοινωνικές δομές, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανθρωπιάς μεταξύ του Δήμου και της ευρύτερης κοινωνίας, σφυρηλατώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης που διέπεται από σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Για τη διοίκηση του Δήμου Παιανίας και για εμένα προσωπικά, ο Δήμος μας θα αποτελέσει πυλώνα επαγρύπνησης για την κοινωνία μας, με στόχο τη βελτίωση και επαύξηση των κοινωνικών δομών του και την ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας σ’ αυτές τις δομές, ώστε να υλοποιηθεί έμπρακτα και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Στόχος μας λοιπόν είναι η στήριξη και η αναβάθμιση των κοινωνικών μας δομών, όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας, το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, καθώς και η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και προγραμμάτων (Κοινωνικό Φροντιστήριο, ΤΕΒΑ, κ.α.) για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας.

Με την αναβάθμιση των κοινωνικών μας δομών, επιθυμούμε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και το αίσθημα ότι είμαστε μια ζωντανή και αλληλέγγυα κοινωνία που δεν ανέχεται την εξαθλίωση των πολιτών της, ακόμα και σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας.

Για όλους μας στο Δήμο Παιανίας η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι αδιαπραγμάτευτη.

  • Ισίδωρος Στ. Μάδης
  • Δήμαρχος Παιανίας

Μερικές εικόνες