ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κ.Α.Π.Η

Με παροχή υπηρεσιών
στο πλαίσιο του Προγράμματος
"Βοήθεια στο Σπίτι"

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου ΠαιανίαςΗ Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας, μέσα από μια σειρά δράσεων &  υπηρεσιών, έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση ποσοτικών & ποιοτικών προβλημάτων που  αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης & στη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων ζωής για το  σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.